SMART Bio – pasívna čistička

Bioreaktory SMART Bio sú určené na čistenie domových odpadových vôd z rodinných domov alebo z viacerých rodinných domov. Bioreaktor môže byť inštalovaný za existujúcim septikom alebo septikom. Bioreaktor SMART Bio vyhovuje norme EN 12566-6. Po inštalácii – systém usadzovacej nádrže (alebo septiky) spolu s bioreaktorom SMART Bio vyhovuje norme EN 12566-3 + A2: 2013.

Smart-bio (PDF)

Ďaľšie biologické čističky:

 SMART Flow – bezprúdová čistička

Biologické čističky ZBS a ZBB