Blogmix

V tejto časti našej stránky nájdete blogové príspevky na voľnú tému i dotýkajúce sa grimy.sk a nadobynaodpad.sk, v menu blogmix  sa dostanete aj do klasického blogu a aj do „liniek“ , kde budú postupne pribúdať zaujímavé stránky a internetové odkazy. Rovnako tu nájdete aj humornejšie „veci“.

© grimy.sk & hag 2017-18