Demineralizovaná voda

Demineralizaovaná voda je voda vyrobená elektrolýzou, s úpravou katiónov a aniónov, so všetkými nečistotami, ktoré v nej zostávajú. Používa sa výlučne do áut a na technické účely. V EÚ si ju môžte kúpiť iba pod názvom demineralizovaná voda a nie ako kedysi pod nesprávnym názvom destilovaná voda. Podstatný rozdiel medzi destilovanou a demineralizovanou vodou je ten, že destilovaná voda je úplne čistá.