EKO

Ekológiu netreba nikomu predstavovať je to vedný odbor biológie, ktorý skúma vzťahy medzi organizmami a životným prostredím a vzťahy medzi živými organizmami navzájom,  študuje ekologické systémy, ich štruktúru, organizáciu a zmeny v nich prebiehajúce.  Prístup ekológie k štúdiu životného prostredia sa často považuje za interdisciplinárny. Ekológia poskytuje teoretické a praktické poznatky pre riešenie problémov životného prostredia.

Aj keď sa naša firma Grimy s.r.o zaoberá odpadovým hospodárstvom a predajom s tým súvisiacich produktov (nádrže, septiky, čističky) nie je nám ľahostajné stále sa zhoršujúce životné prostredie. Navyše naše produkty sú postavené na báze “priateľské k životnému prostrediu”  bioprípravky do čističiek a septikov , alebo sú vyrobené z recyklovateľných materiálov (nádrže na vodu, čističky a septiky, alebo slúžia prírode samotnej (záhradné dekoračné nádrže).

To samozrejme nestačí, pretože vnímame okolité prostredie, prírodu, krajinu, mesto. Všetci vidíme zmeny, ktoré sa dejú v našom okolí. Ak sa v ostatných sférach (okrem ekológie a životného prostredia) zmenilo až príliš veľa, práve tam, kde by sme tie zmeny k lepšiemu privítali – teda v našej prírode je to pravý opak. Hoci nie za každým prehreškom voči prírode je človek, predsa zohráva rozhodujúcu úlohu. Treba si však uvedomiť, že ak vymizne alebo sa zásadne zmení fungovanie ekosystému sme stratení. Sme naviazaní aj dnes v 21 storočí na prírodu a na regióny v ktorých žijeme (počasie, ročné obdobia, klíma), ale to naviazanie je priamo úmerné k tomu, čo od prírody požadujeme. Možno to ľuďom v mestách nepríde zaujímavé, ale chlieb sa stále vyrába zo zrna, ktoré musí niekde vyrásť. Niekde na poli kde svieti slno a kde padá z oblakov dážď. Sú síce potraviny, ktoré sa dajú pestovať “umelo” (španielske paradajky), ale asi už vieme, že ich chuť je vlastne žiadna.  Možno podobne chutia paradajky vytlačené na 3D tlačiarni. Ale to čo rastie pod slnkom a to ktoré kropí dážď má chuť prírody. Rovnako s chuťou prírody chutia všetky plodiny, ovocie či zelenina ktoré má prirodzené podmienky na svoj rast.  Na to aby tá chuť prírody bola však treba vyvážené klimatické podmienky a vhodný výber rastlín. O to všetko sa však postarala po stáročiach príroda a s ňou aj človek. Príroda sa však postarala aj o to aby rastliny mal kto opeľovať, prípadne aby boli niektoré samoopelivé alebo aby vedeli odolávať škodcom. To čo príroda budovala spolu s človekom po stáročia odkedy sa človek naučil využívať pôdu na dopestovanie plodín, sa však dnes mení. Mení sa to však v dôsledku zmeny spôsobu života človeka. Pred rokmi sme boli odkázaní na sezónne potraviny, dnes môžeme mať každy deň to na čo máme akurát chuť. Samozrejme pokiaľ máme peniaze. Že sa však denne vyhadzujú stovky ton potravín (reťazce) ale na druhej stranev Afrike káždých pár minút niekto zomrie od hladu je realita 21 storočia. Afrika má tú smolu, že sa klimatické zmeny pričinili o to, že kvôli suchu a vysokým teplotám tam zrejme rastliny už nikdy neporastú. Klimatické zmeny však cítime na každom kontinente. Vplyv skleníkových plynov prispieva k oteplovaniu planéty a zmenám počasia či prúdenia.

Na tejto stránke a podstránkach budete nachádzat postupne naše príspevky s EKO zameraním alebo videá o vode a ekológií