Ekologické odpadové nádrže

Ekologické odpadové žumpové nádrže alebo ekologické žumpy sú vyrobené z polyesterových živíc a sklolaminátových vlákien, čím sa získala ľahká ale odolná nádrž.  Často je to jediné riešenie pre ľudí, ktorí sa nemôžu pripojiť ku kanalizácii.  Môžu byť jedinou možnosťou v prístupe, kedy:

 • existuje vysoká úroveň podzemných vôd a klasická čistička odpadových vôd sa nedá použiť,
 • množstvo čistených odpadových vôd je príliš malé a použitie tradičnej čističky odpadových vôd sa stáva nerentabilným,
 • pozemok je príliš malý, aby sa prispôsobil drenážnej kanalizácii podľa noriem.

Prevádzka nádrže je veľmi jednoduchá, pretože pozostáva len zo zadržovacej nádrže a prívodu, ktorým prúdi odpadový voda do nádrže. Vnútri však nedochádza k žiadnym procesom čistenia, preto musíte každé dva týždne vyprázdniť nádrž – vyprázdňovanie žumpy a likvidácia odpadových vôd je možné vďaka kvapalným cisternám. Vyprázdnenie nádrže je veľmi dôležité, pretože sa v ňom vyskytujú chemické reakcie, ktorých účinkom je tvorba látok škodlivých pre ľudské zdravie a život. Preto sa neodporúča prekročiť lehotu na likvidáciu odpadu.

Medzi základné výhody našich produktov patria:

 • ľahkosť,
 • trvanlivosť,
 • odolnosť voči chemickým a biologickým činiteľom,
 • odolnosť voči ultrafialovému žiareniu,
 • tesnosť,
 • dlhodobá trvanlivost,
 • ľahké zostavenie,
 • ekologické – nevyvolávajú nepríjemné zápachy, nereagujú na životné prostredie a vďaka vysokej kvalite práce znemožňujú vstup do odpadových vôd na vonkajšej strane – do zeme alebo podzemnej vody.