EM technológia

EM technológia

Úrodnosť, kvalita a zdravie našich záhrad závisí predovšetkým od kvality pôdy, v ktorej pestujeme rastliny. Na to, aby sme mohli vytvoriť ekologicky čistú záhradu, potrebujeme oživiť a zregenerovať, alebo ozdraviť, či vyliečiť  pôdu, ktorá je takmer všade zničená pesticídmi a inými chemickými látkami. Prípravky na báze EM (efektívne mikroorganizmy) sú účinným pomocníkom pri obnove pôdy. Nie je to obyčajné hnojivo, ale je to živá tekutina a symbióza ktorá obsahuje veľké množstvo EM – efektívnych mikroorganizmov, ktoré navzájom pracujú a výsledkom je ozdravný proces, ktorý sa pretvára do podoby čistej pôdy. 

Oproti klasickému hospodáreniu, ktoré využíva hlbokú orbu, však ide o pomalší proces. Pri klasickom hospodárení s hlbokou orbou i využívaní chémie na ošetrovanie rastlín, voči škodcom vznikajú vedľajšie procesy, ktoré vedú k ochudobňovaniu a vyčerpaniu pôdy, takže tu musíme živiny dopĺňať aj priemyselnými hnojivami. Ochudobňovanie pôdy vedie následne k nutnosti striedania plodín, alebo k ponechaniu pôdy počas jednej sezóny neobrobenú a neosiatu. Pri používaní technológie EM môžeme pestovať  jednu plodinu na rovnakom mieste aj viac rokov po sebe. I keď pre lepšiu kondíciu pôdy môžeme aj pri EM pestovaní plodiny striedať.  Kondíciu pôdy však zachovávame predovšetkým tým, že nevykonávame hlbokú orbu. Ňou by sme totiž narušili rovnováhu mikroorganizmov v pôde. Pôda ošetrovaná technológiou EM sa dokáže počas 3-5 rokov obnoviť  a prináša nám vyššie výnosy. Nutné  je však povedať, že  obnova pôdy si vyžaduje istý čas. Pokiaľ je pôda ťažko poškodená (používaním čisto priemyselných hnojív a pesticídov), môže trvať jej obnova až 5 rokov. Pri neúrodnej pôde sa netreba spoľahnúť len na technológiu EM, ale túto použiť ako doplnok.

EM technológia urobila veľkú revolúciu v oblasti mikrobiológie, ktorá umožňuje výrazne zlepšiť kvalitatívne zloženie pôdy, čo priamo ovplyvňuje flóru a tým pôda začína menej trpieť, produkovať viac plodín a predchádzať mnohým chorobám. 

EM® je ekologický produkt, ktorý dosahuje synergické účinky spojením prospešných mikroorganizmov, ktoré existujú v prírode, ako sú baktérie mliečneho kvasenia, kvasinky a fototrofné baktérie. Vyvinul ho profesor Teruo Higa v roku 1982. EM® aktivuje miestne a pôvodné mikroorganizmy, ktoré žijú v pôde a vode a maximalizuje ich prirodzenú silu. Značka EM® predstavuje rad mikrobiálnych produktov, ktoré sa používajú v mnohých oblastiach vrátane poľnohospodárstva , chovu zvierat , čistenia životného prostredia a zdravotnej starostlivosti vo viac ako 100 krajinách po celom svete.

EM zvyšuje rozmanitosť mikroorganizmov

Zdravá pôda a čistá voda sú udržiavané diverzitou a rovnováhou spoločenstva mikroorganizmov v nich. Napríklad, keď sa naruší rovnováha mikroorganizmov v pôde, pôda bude ochudobnená a plodiny nebudú dobre rásť. Ak sa však aktivujú pôvodné mikroorganizmy, podmienky pôdy sa zlepšia. Keď je pôdna mikrobiológia v rovnováhe, rastliny budú zdravé, teda odolnejšie voči škodám spôsobeným stresovými faktormi  ako sú choroby alebo škodlivý hmyz.

V znečistených riekach vymierajú druhy, ktoré nedokážu prežiť v znehodnotenom prostredí a dochádza k degradácii ekosystému. Naopak, ak je rozmanitosť mikroorganizmov bohatá, samočistiaca schopnosť prírody sa zvýši a čistá voda sa vráti. Dôvod, prečo EM dokáže vyriešiť problémy, ktoré robí, je ten, že EM obnovuje zdravú rovnováhu mikroorganizmov v ekosystéme, čím zvyšuje jeho samočistiacu schopnosť.

Dobré mikrobiómy sú kľúčom k dobrému osobnému a environmentálnemu zdraviu

V posledných rokoch sa mnohí výskumníci menej zameriavajú na aktivitu jednotlivých kmeňov mikroorganizmov a viac na zoskupené mikroorganizmy nazývané mikrobiómy. V poľnohospodárstve sa ukázalo, že keď sú pôdne mikrobiómy zdravé, obohacujú pôdu. Zdravé vodné mikrobiómy pomôžu zachovať environmentálne čistiace schopnosti riek a iných vodných plôch .

Štúdie mikrobiómov ukázali, že v ľudskom tele a na ňom žijú kvadrilióny mikroorganizmov a že tieto mikroorganizmy majú významný vplyv na ľudské zdravie. Mnohé z nich žijú v ľudských črevách a ovplyvňujú nielen fyzické zdravie ľudí, ale aj ich psychický stav.

EM je možné použiť kdekoľvek na svete

EM, ktorý zaobchádza s mikroorganizmami, bol vyvinutý dávno predtým, ako veda o mikrobiómoch upútala svetovú pozornosť a jeho účinnosť bola preukázaná už tri desaťročia na celom svete na poliach v tropických a studených oblastiach mierneho pásma. Priaznivé účinky EM sa prejavia, keď skupiny mikroorganizmov v EM-1 , vrátane baktérií mliečneho kvasenia, kvasiniek a fototrofných baktérií, aktivujú prirodzené mikroorganizmy v prostredí a využívajú ich vnútornú silu.

EM・

EM・1 je základným produktom značky EM. Dodáva sa v tekutej forme a obsahuje rôzne skupiny mikroorganizmov, vrátane baktérií mliečneho kvasenia, kvasiniek a fototrofných baktérií. Vzhľadom na koexistenciu týchto mikroorganizmov sú EM・1 a metabolity, ktoré obsahuje, schopné aktivovať prirodzené mikroorganizmy v rôznych prostrediach a podmienkach a v mnohých rôznych oblastiach, ako je poľnohospodárstvo, chov zvierat, čistenie životného prostredia a zdravotná starostlivosť. (Ako pracujú EM)

EM・1 je originálny, autentický roztok účinných mikroorganizmov, ktorý vytvoril Dr. Higa . Bol vyvinutý v 80. rokoch minulého storočia, dávno predtým, ako veda o mikrobiómoch upútala pozornosť sveta, a odvtedy sa jeho účinnosť opakovane preukazuje na celom svete. V súčasnosti sa EM・1 vyrába vo viac ako 50 krajinách pod priamym dohľadom EMRO .

Mikroorganizmy v EM・1 sú stabilné, aby sa zabezpečila kontrola kvality a umožnili dlhodobé skladovanie. Avšak ich kŕmenie ich aktivuje a spôsobí ich množenie, čím sa „EM・1 predĺži“ alebo „Aktivovaný EM・1“.

1. Aktivované EM・1

EM・1 možno predĺžiť len raz, aby sa zachovala rovnováha mikróbov a rozšírené riešenie sa nazýva „Aktivovaný EM・1“. S melasou ako krmivom mikroorganizmy v EM・1 aktívne pracujú a ich počet sa zvyšuje. Dá sa zväčšiť približne 20-krát v pomere k objemu a veľkoryso sa dá použiť na mnoho rôznych účelov.
Recepty sa však môžu v jednotlivých regiónoch líšiť v závislosti od dostupných materiálov a podmienok, za ktorých musí kvasenie prebiehať, ako je podnebie. Ďalšie informácie vám poskytne miestny distribútor.

2. EM Bokashi

Fermentáciou ryžových otrúb alebo pšeničných otrúb s EM・1 získate EM Bokashi.
Funguje ako hnojivo, krmivo a fermentačný základný materiál, ktorý rôznymi spôsobmi prospieva poľnohospodárstvu, chovu zvierat, chovu rýb atď.

3. EM kompost

Fermentácia organickej hmoty pomocou aktivovaného EM・1 vytvára kompost EM.
Pomocou Activated EM・1 alebo EM Bokashi je možné kompostovať takmer akýkoľvek druh organickej hmoty. Funguje ako zlepšovač pôdy a hnojivo v poľnohospodárstve. EM kompost zlepšuje fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôdy.

4. EM bahno

Inokuláciou vysušenej pôdy a EM Bokashi s aktivovaným EM・1 vytvoríte EM bahno.
Kvôli svojej hustote klesnú na dno riek a oceánov, čím sa kal postupne rozloží. Preto sa často používa na čistenie vodných systémov.

Sekundárne produkty

V posledných rokoch sa mnohí výskumníci menej zameriavajú na aktivitu jednokmeňov mikroorganizmov a viac na agregáty mikroorganizmov, nazývané mikrobiómy. V poľnohospodárstve sa ukázalo, že keď sú pôdne mikrobiómy zdravé, obohacujú pôdu. Zdravé vodné mikrobiómy pomôžu zachovať environmentálne čistiace schopnosti riek a iných vodných plôch.

Početné sekundárne EM produkty boli vyvinuté v mnohých krajinách a v mnohých oblastiach v súlade s dopytom. Každý produkt je na iný účel, niektoré na veľkoplošné poľnohospodárstvo a iné na domáce záhradkárčenie. EM môže byť aplikovaný mnohými spôsobmi a môže byť začlenený do mnohých typov produktov, aby vyhovoval vašim potrebám.

zdroje: 

emrojapan.com

EMcenter