Medieval recipes – stredoveké recepty

Stredoveké recepty – medieval recipes tvoria základ dnešnej kuchyne. I keď stravovanie človeka je dnes diametrálne odlišné od stredovekej kuchyne a zároveň je iné v rôznych oblastiach sveta. S narastajúcou nadmorskou, ale aj zemepisnou výškou a šírkou, klesá podiel zeleniny a stúpa podiel mäsitej alebo obilninovej potravy, platí to samozrejme aj opačne v závislosti od zdrojov vody, tepla a slnka sa mení aj dostupnosť tej ktorej suroviny pri stravovaní človeka. My, keďže žijeme v Európe budeme vychádzať zo stredovekých receptov z nemeckej a francúzskej kuchyne, kuchýň jednotlivých královských dvorov, ale postupne tu nájdete aj staré slovenské a české recepty.