Odlučovače ropných látok

Separátory – odlučovače ropných látoke sú zariadenia na čistenie dažďovej, alebo  (aj) odpadovej vody (odpadová voda z autoumývačiek, servisov atd. pozor nie je to odpadová či splašková voda ako pojem poznáme pri čističkách a septikoch. pozn autora) znečistenej ropnými a olejovými látkami.  Odlučovače spracúvajú – oddelujú ropné a nerozpustené látky z vody na kaly. Odlučovače, sú integrované do sedimentačnej nádrže s kapacitou 100 až 300-násobku menovitého prietoku. To umožňuje výber zariadenia, v závislosti od množstva kalu. Separátory sú vybavené  filtrom, ktorý je schopný zabezpečiť vyčistenú vodu s maximálnym obsahom ropných látok   pod 5 mg / liter

Odlučovače ropných látok rozdeľujeme do 2 skupím (s menším a veľkým rozsahom)

 

Separátory s menšim rozsahom – typy BSK a TSK

Typ – BSK-separátor  pre malú a strednú veľkosť prietoku
Typ – TSK-separátor pre večší prietok/napr.umyvárne aut/

 

Separátory s veľkým rozsahom – typy BSK -B, BSK – B2, TSK – B, TSK – B2

Typy – BSK-B a TSK-B:separátory pre max.prietoky/búrky,lejaky/
:majú búrkovú odbočku/5 násobné zväčšenie prietoku/

Typy – BSK-B2 a TSK-B2 :separátory s búrkovou odbočkou/10 násobne zväčšenie prietoku/
Pre umyvárne osobných áut odporúčané typy TSK – 3 alebo TSK – 4. Pre ručné umývanie osobných alebo dodávkových áut odporúčaný typ TSK – 6 s nádržou s objemom 500 litrov.

Separator TSK-1P je najmenší z rady separátorov s koalescenčným filtrom. S integráciou v jednom telese usadzovacej nádrže, sa vytvorilo kompaktné riešenie  bez nevyužitého miesta.

 

 

Separátory typu BSK a TSK sú vybavené koalescenčnou vložkou a štrkovým filtrom. Odlučovače v závislosti od typu, majú 23 inšpekčné prielezy. Každý z poklopov rovnaký priemer ako kryt. – 0,6 m