Osadenie čističky ZBS a nádrže na dažďovú vodu

Automatické čističky Actibloc a Biologické čističky ZBS pracujú technológiou čiastočne aktivovaného kalu systému SBR (Sequential Batch Reactor – Sekvenčne biologický reaktor). Oba typy čističiek sme Vám už predstavovali. Montáž biologickej čističky ZBS-6C/6RLM – čističky pre 6 ľudí, čo je štandartná čistička pre domácnosť z 4-6 ľuďmi, Vám predstavíme v tomto príspevku  Spolu s montážou si predstavíme aj montáž  nádrže na dažďovú vodu WB  s objemom 3500 litrov, ktorá bude (rovnako aj aj čistička ZBS-6C/RLM  prepojená s vsakovacím (retenčným) systémom PAKETBOX

Osadené nádrž na dažďovú vodu (zelená) a čistička ZBS (čierna)

Biologická čistička odpadových vôd typu ZBS-C je určená na úpravu  odpadových vôd, z wc a kúpelne. Konštrukcia reaktora je založená na nádrži vyrobenej z polyetylénu s vysokou hustotou, rozdelená (v štandardnej verzii) do retenčnej komory a biologickej komory.

Prevádzkovanie čistiarne je riadené technickým kontajnerom, ktorý je vybavený množstvom funkcií, ktoré im umožňujú prispôsobiť sa potrebám zákazníka, napr .:

  • výber režimu prevádzky (zo základnej ponuky)
  • voľba dovolenkového režimu, počítadlo MTG atď.

Navyše všetky parametre, ako aj vybrané nastavenia sú udržiavané aj po výpadku napájania.

Biologická čistiareň ZBS-6C od 4 do 6 osôb s kapacitou max 900 l / d:

  • Biologický reaktor ZBS-6C HDPE R
  • technický kontajner s dúchadlom a regulátorom
  • Geo-netkaná textília a drenážne rúry SN4 (PVC-110 mm) a drenážne obaly – 24 mb

Biologické čističky ZBS -C-jednovrstvový plášť,pracuje na technologii SBR s aktívnym kalom. Má minimálne dve komory a každá komora má osobitnú funkciu. Systém čističky pracuje nasledovne:

Ovládací panel čističky ZBS

1. prítok odpadovej vody
2 .čerpanie dávky odpadovej vody do komory reaktora
3. prevzdušnovanie odpadovej vody/difuzory/ drobnobublinkové
4. recirkulácia kalu
5. odpumpovanie očistenej vody

Čističky typ ZBS-C sú vyrobené z vysoko kvalitného plastu. Súčastou čističky je celokovové čerpadlo Ebara ,kompresor,digitálne ovládanie.prípoj elekriny na 220 V
Certifikát-CE, Hygienický atest.

V ponuke sú:
ZBS-6C RLM /ludí 6
ZBS-10C RLM 10 ľudí
ZBS-12C RLM 12 ľudí
ZBS-16C RLM 16 ľudí v ponuke sú podla požiadavky OD ZBS -20C do ZBS 150 RLM

 

 

 

Nádrže typ WB (2500, 3500 a 5000 litrov) sú vyrobené z vyfukovaného polyetylénu vysokej hustoty a odolnosti voči poveternostným vplyvom.

Retenčný vsakovací systém PAKETBOX je určený na odvádzanie dažďovej vody do zeme. Dažďová voda prúdiaca z vytvrdených povrchov, t.j. parkovacích miest, ulíc, striech alebo zelených plôch, prúdi do otvorov a následne sa stráca v zemi. 

Jednotlivé bloky paketboxu môžeme kombinovať a výsledkom je požadovaná retenčná zachytávacia nádrž, ktorá môže rôzny tvar od kruhu až po hranaté bloky

 

 

Odtok dažďovej vody do zeme nevyžaduje dodatočné poplatky za odvodnenie do kanalizačného systému. Vsakovacie bloky PAKETBOX majú obdĺžnikovú (ale aj polkruhovú)  konštrukciu zo zvislých rúr a dajú sa pospájať podľa požadovaného množstva odvádzanej dažďovej vody. Pri našej montáži sme volili kruhové rozloženie  s krytom celého systému, kde do vsakovacej studne ústia nádrž na dažďovú vodu (pritekajúca  prebytočná voda po prípadnom naplnení nádrže), i čistička ZBS-6C/RLM. Pokiaľ rozmýšlate nad zakúpením nádrže na dažďovú vodu doporučujeme sa inšpirovať v našom tématickom príspevku Kupujeme nádrž na dažďovú vodu.

 

 

– Vsakovacie podložie zo štrku   
– Vsakovacia drenážna plastová podložka  (výška 60 cm,  šírka   kruh 120 cm)
– Korpus vsakovacej studne šírka 100 cm, výška 120 cm poklop
– Odvetranie 110 cm ventilačná rúra s krytkou
– Geotextilia

 

 

 

 

 

Vsakovacíe nádrže (studne) so systémom Paketbox možno riešiť variabilne dizajnovo podľa vlastných požiadaviek. Dôvodom je, že jednotlivé bloky Paketboxu možno navzájom poprepájať do štvorcových kruhových alebo polkruhových blokov a pokryť korpusom vsakovacej studne. Po prepojení prepájacím potrubím sú všetky nádrže pokryté netkanou geotextíliou a zasypané zeminou. Po záverečnej úprave vidieť len kruhy revízneho otvoru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Toto je autorský článok – všetky práva vyhradené ( foto a video mg, text hag)