Pitná voda

Pitná voda je čistá pramenitá alebo čistená voda určená pre človeka na priamu konzumáciu, výrobu nápojov alebo varenie. Svetové zásoby pitnej vody sa rýchlo zmenšujú v dôsledku vysokej spotreby veľkého počtu ľudí na Zemi, znečistením, klimatickými podmienkami a podobne. Niektoré krajiny, ako napríklad Slovensko majú bohaté zásobárne vody, pitnú vodu nájdeme u nás v takmer každej domácnosti, používa sa aj na sprchovanie či na splachovanie toaliet, v iných krajinách má voda nesmiernu hodnotu a menšiu dostupnosť, na iné účely ako konzumáciu sa používa úžitková voda.