Rébus

V texte nájdete 3 slová, ktoré nás charakterizujú a súvisia s nami a 2 slova, ktoré s nami súvis nemajú. Z pozmenených písmen vytvorte (nájdite tieto slová)

Sme dynamicky sa rozvíjajúca sa firma, ktorá prináša svojim zákazníkom riešenia v oblasti odpadového hospodárstva. V minulosti sme pomáhali s osadením odpadových košov v Námestove, ponúkali sme riešenia pre reštaurácie, v súčasnOsti sme rozšírili naše riešenia o dekoračné záhradné nádrže, ponúkame ďalej riešenia pre využitie zrážkových vôd ale aj pitnej vody a to  komplexným riešením zachytávania a ďalšieho uskladnenia. Orientujeme sa aj na čistenie odpadových vôd – čističky a septiky. Ďalej ponúkame nádrže na naftu a vodomerné šachty, ale aj separátory – odlučovače tukov. U nás viete, že sa na nás môžete spoľahnúť pokiaľ hladáte riešenia ako uskladniť motorovú naftu, či pitnú alebo dažďovú vodu alebo hľadáte ako vkusne a dekoračne umiestniť do vašej záhrady zásobk na vodu, ktorý bude záhradu vkusne dopĺňať a nebude ju hyzdiť