SMART Flow – bezprúdová čistička

Čistička odpadových vôd SMART FLOW je určená na čistenie odpadových vôd používaných v spojení s jedno alebo viac rodinných domov. Čistička odpadových vôd obsahuje: vstupnú usadzovaciu nádrž vybavenú výstupným filtrom na ochranu pred vniknutím pevných látok do reaktora. Je vybavená biofiltračným lôžkom s aktívnou modrou tekutinou.

Smart-Flow-čistička-bezprúdová (PDF)

Ďaľšie biologické čističky:

SMART Bio – pasívna čistička

Biologické čističky ZBS a ZBB