Spínače a signalizátory

Elektronické spínače a signalizátory kontrolujú a indikujú hladiny alebo koncentrácie rôznych médií (olej, voda, plyn, para, splašky) v ponorných čerpadlách, klasických záhradných alebo podzemných nádržiach na vodu,  nádržiach na olej alebo naftu, v tlakových nádobách, zásobníkoch plynu, automatických domových čističkách a septikoch apd.

 

ELEKTRONICKÝ ČASOVÝ SPÍNAČ PROTECT 10 (PDF)

 

SIGNALIZÁTORY STAVU NAPLNENIA NÁDRŽÍ

ALERT GM-S II a ALERT GSM III SMS  (PDF)