Vytrhnuté z kontextu

Vytrhnutie z kontextu je klasická manipulatívna metóda dezolátov. Jednu takúto nehoráznu lož zdieľali na FB aj Jozef Dunda (fb meno: facebook.com/jozef.dunda), ale aj Sunana Zavarská (celým menom: Zuzana Kopúnková Levarská – original meno na fb. facebook.com/zuzana.kopunkovalevarska), pričom išlo o účelovo zostrihanú časť videa z online diskusie  2020 – rok pandémie | livestream a  a následne vytvorený príspevok, alebo screen kde je vytrhnutá časť odpovede Pavla Čekana účelovo kompilovaná do podoby kde hovorí akože o tom ako budeme ľudí dávať z obehu dole… Tento výrok však treba chápať v kontexte v akom ho hovoril. To sa však u dezolátov nevidí, aby čítali s porozumením, stačí si vybrať čo sa nám páči ostatné je pre oUce.. Spomínaná časť diskusie, kde Pavol Čekan vysvetľuje ako sa v lete 2021 práve jeho PCR testy budú používať na tých, ktorí neveria na kovid a ako ich budeme sťahovať z obehu  pričom sťahovanie z obehu sa myslí karanténa pre pozitívne testovaných. Či ste si snáď milí dezoláti mysleli, že v prípade pozitivity na SarsCov2 budete veselo behať medzi ľuďmi a nebudete v karanténe?  Pri pozitivite na SarsCov2 končí slobota aj vaše slobodné práva  a treba dodržiavať karanténne opatrenia, ale môžete chrípočkou nakaziť aj svojich príbuzných ak si myslíte, že to je tá pravá cesta, len sa potom netreba vyhovárať na štát, že to on spôsobil smrť vašich blízkych, ak sa to niekedy v budúcnosti stane. Ak vy nebudete rešpektovať karanténne opatrenia a niekoho nakazíte vedome je to len a len vaša vina.

Vytrhnutá časť diskusie, ktorú menej chápavý jedinci môžu zobrať vážne