We are Grimy

We are nadobynaodpad

Akákoľvek informácia má cenu zlata. U nás ju však dostanete zadarmo

Poskytujeme poradenstvo pri výbere nádrží na dažďovú vodu. kontaktujte nás

 

 

we are human and we have to help

…without water is not life and it is up to us whether we can prevent the loss of drinking water on Earth

It depends on how we tackle it. There were a lot of promises. Every year, a few animals will die just because a man needs to shoot in a safari. Nie je nám to jedno ako bude naša planéta vyzerať o 10, 30 či 50 rokov. Už dnes sa mnohé organizácie starajú o zvieratá na pokraji vyhynutia, ktoré spôsobil človek . Či sa nám to páči a je to bolestivé ale je to tak. Brala by  príroda ohľad na človeka ak by mala vedomie a rozum, tak ako ho má človek?  Na túto otázku budeme asi dlho hľadať odpovede.

Tradičné čističky odpadových vôd