Aqua

 

Aqua – voda. Voda sprevádza človeka dnes na každom kroku, bez nej si nedokážeme predstaviť nič. A zatiaľ ju ani nevieme nahradiť pre prípad, že by sa s klimatickými zmenami stratila. Ono by to zrejme ak nie hneď, tak v blízkej dobe znamenalo vyhynutie života.  Áno, niečo sa dá nahradiť, aj úsporou sa dá získať , ale musí dôjsť ku krízovému stavu, aby sme sa tak začali správať a postupne zmenili svoje návyky, kedy vodou nešetríme. Voda je síce zadarmo a je jej nadostač, ale to že človek žije v spoločenskom systéme v poprepájaných sídliskách či obydliach, že sa naučil pramene vody spojiť a priviesť takto do miest, vytvoril centrá, ktoré vodu distribuujú ďalej, rovnako použitú vodu z sociálnych zariadení sme sa naučili odvádzať do kanalizácie a odtiaľ do čističiek odpadových vôd – to všetko nás naučilo, že voda nemôže byť úplne zadarmo. Pretože všade pracujú ľudia. A tak ako my za prácu chceme peniaze, aj spracovatelia a distribútori či vodárenské spoločnosti, ktoré vodu dopravia od prameňa alebo vyčistenú z čističky až po naše obydlia to nemôžu robiť zadarmo. A tak dnes keď máme tento komfort si zároveň uvedomujeme, že voda je vlastne drahá záležitosť. Iste ušetrilo by sa “veľa”, keby neplatíme za čistenie odpadových vôd a vypúšťali by sme to len tak preč, ale to by sme sa po chvílke premenili na zasmradenú planétu.

Samozrejme ruka v ruke by sme potom zrejme riešili aj spracovanie odpadov ako takých, smeti resp plasty, ktoré by mohli byť všade v potoch, riekach lúkach..

S niečím si príroda vie poradiť, keď je to v malej miere, čo by v tomto prípade určite nebolo, keďže ľudská populácia rastie neuveriteľným tempom.  Nehovoriac o tom, že pitná voda nie je nevyčerpateľná a zároveň aj priznanie si, že ju stále používame aj na činnosti, kde by sme hravo vedeli využívať vodu “sivú” teda tú čo nepoužívame ako pitnú. Jednoduchšie je zatiaľ používanie VODY jedneho druhu, zloženia a kvality na všetko.  Áno pokiaľ jej máme dostatok. Je nám zatiaľ jedno, že na bežné spláchnutie za deň minieme toľko pitnej vody, koľko má na týždeň prídel človek v Afrike, alebo tam kde voda jednoducho nie je, nehovoriac o kvalite toho denného či týždenného prídelu.

Dnes si hovoríme, že vody máme dosť, veď často prší, len si neuvedomujeme, že aj to čo naprší odtečie do kanalizácie a odtiaľ do potoka, rieky a mora, Využitie žiadne a v nemalých prípadoch platíme ešte aj za to čo naprší a čo odvedieme do kanalizácie. Lebo správa tých potrubí opäť nie je zadarmo. Ak sa aj nazdávame, že keď veľa prší vody bude dostatok, stále to nerieši nič. Áno možno len to, že nám zatiaľ nehrozia situácie aké sú v krajinách, kde je vody málo. Zatiaľ je tá situácia taká, že ak sa nepostaráme sami o seba budovaním záchytných nádrží a recykláciou tejto zachytenej dažďovej vody a jej ďalším využívaním na práce v domácnosti, pranie, splachovanie wc či umývanie áut, alebo polievanie záhrad, tak nám úsporu prinesie len šetrenie vodou.

V jednotlivých podzložkách v menu Aqua nájdete rozdelenie vody (pitná, úžitková, sivá, splašková atď.)

Rozmýšlate nad výberom nádrží na dažďovú vodu? Potom je tématický článok  Kupujeme nádrž na dažďovú vodu, určený pre Vás. Kliknutím na obrázok nižšie budete presmerovaný do našeho e-shopu, kde si môžete nádrže na dažďovú vodu priamo zakúpiť.

nádrže na dažďovú vodu