EPURBLOC

Septiky EPURBLOC sú výrobky renomovanej francúzskej firmy Sotralentz a jej výrobnej divízie Sotralentz Habitat. Sotralentz Habitat sa vyše 30 rokov zameriava na výrobu zariadení na čistenie odpadových vôd (čističky ACTIBLOC, septiky EPURBLOC, septikové bloky EPANBLOC), na výrobu nádrží na zachytávanie dažďovej vody (napr. nádrže BASIC), ale aj na nádrže na pitnú vodu.

Pokým v minulosti nám pri stavbe domu stačila klasická žumpa, dnes takéto riešenie už vonkoncom nestačí – naviac ak si uvedomíme, že aj vývoz žumpy nieje zadarmo a zároveň voda ako zdroj života tiež nie je zadarmo, hoci je Slovensko krajina bohatá na vodné zdroje, nedá sa na tomto stavať do budúcnosti, že to tak ostane. Zmienku o vode nespomíname len tak, hoci odborná verejnosť sa može pozastaviť nad touto zmienkou, ale všetko po poriadku.Dnes je v mestách ale aj na vidieku už bežné, že je vybudovaná kanalizácia. Ale predsa nie všade to tak je a  ak sme si dnes už zvykli na istý štandart, ťažko sa uspokojíme s “suchým WC” či bez kúpelne na chalupe, alebo v novom dome na usadlosti, kde kanalizácia nebude možno niekoľko desaťročí. Sotralentz ale aj iní výrobcovia podobných zariadení mysleli na tieto prípady. Ak sa rozhodujeme aké zariadenie zvoliť (žumpa, čistička,  septik) musíme mať hlavne jasno v tom, aké odpadové vody a v akom množstve ich budeme produkovať, aké dostupné možnosti nám daná lokalita dovoluje (zdroj vody, prípadne chceme vodu recyklovať) Tieto všetky veci musíme mať v “malíčku”. Nech už máme chalupu, alebo nový dom, penzión alebo rekreačné zariadenie a rozhodujeme sa o systéme čistenia odpadových vôd, musíme mať prehľad aj o tom, čo sa v danej krajine môže a čo nemôže. Ak sa nachádzame v neakom pásme ochrany (CHKO, NP) budú naše možnosti obmedzené a preto budeme musieť študovať právne predpisy čo sa v danej lokalite môže a čo nemôže.  Predpokladajme, že tieto veci máme vyriešené, sme si vedomí aj počiatočných vstupných nákladov a vybudovanie žumpy sa nám nezdá ako riešenie, potom nám sa javí ako riešenie vybudovanie:

  • septiku
  • čističky
  • kombinácie septiku a čističky
  • vybudovanie malého čistiaceho systému (vhodné ak sa ráta s 10-20 ľudmi napr. rekreačné zariadenie)

Vybudovanie len septiku, môže postačovať ak by sme čistenú vodu už nechceli neako  využívať (splachovanie, po vyčistené v čističke aj  na polievanie), mali by sme vybudovaný trativod, prípadne vyriešený odvod vody z septiku buď do kanalizácie, ktorá je možno iks metrov vzdialená, alebo do potoka, čo by  však dnes pri použití kasického septiku bolo  asi otázne. Septiky EPURBLOC, však spĺňajú všetky atribúty aby vyčistená voda mohla byť vypúšťaná do zeme prípadne do potoka – samozrejme toto všetko musí povoliť konkrétna samospráva v danej lokalite. Technológia čistenia francúzskej firmy SOTRALENTZ S.A., garantuje splnenie požiadaviek predpisov SR ako aj EU na vyčistené splaškové vody.

 

Vybudovanie len čističky, alebo kombinácia septiku a čističky sa javí ako varianta, najmä ak chceme vyčistenú vodu používať spätne na splachovanie alebo polievanie. V prípade, že sme majiteľmi malého rekreačného zariadenia, alebo chaty a v danej lokalite sa nenachádza pripojenie na kanalizáciu tak je najlepším riešením vybudovanie komplexnej čistiacej stanice – komplexného systému, v ktorom bude zapojený separátor (odlučovač) tukov, septik (Epurbloc) a čistička (Actibloc). Vyčistená voda môže byť rozvádzaná buď do zásobných nádrží na vodu – napr nádrže Basic s kapacitou až do 10 000 litrov, alebo rozvodmi zvedená k splachovaniu apd. Všetko závisí len od toho koľko ľudí bude produkovať splaškové vody – podla toho treba potom voliť kapacitné riešenia septiku alebo čističky.

so septikom nekupujeme len samotný septik, ale aj sadu s drenážou

 

septikový blok EPANBLOC
septikové bloky pre domy s väčším počtom obyvateľov

 

 

Ako vlastne pracuje septik EPURBLOC?

Splaškové vody – odpadové vody z kuchyne, kúpelne a fekálie z WC  sú privádzané  kanalizačnou prípojkou do septickej nádrže EPURBLOC. Pokiaľ máme septik uložený aspoň 10 m od domu môžeme si inštalovať aj separátor (odlučovač) tuku. Ten  je samozrejmosťou, pokiaľ do septiku smerujú odpadové a splaškové vody z reštaurácií, hotelov, chát či penziónov. V prípade inštalácie separátora (odlučovača) tukov použijeme na naštartovanie rastu flóry v odlučovači preparát BIO7 G

Princíp celého čistenia septiku EPURBLOC spočíva  v skvapaľňovaní a rozklade fekalizačných usadením a splaškov, pomocou anaeróbnych baktérií. Tými musíme samozrejme septik naštartovať,  pred prvým spustením (uvedením do chodu).

EPURBLOC má zabudovaný výstupný filter (ukazovateľ upchatia) – zachytáva plávajúce častice. Septik na začiatku a počas prevádzky očkujeme baktériami. Použiť môžeme preparát BIO7 CHOC alebo Microstations BIO7 CHOC. Oba preparáty môžeme použiť aj v prípade upchatia septiku, čo sa môže stať ak nebudeme septiku venovať pozornosť.

Splaškové vody sú vedené do EPURBLOC-u cez prítokové zariadenie, ktoré spomalí rýchlost prítoku na minimum, čím sa eliminuje rozvírenie usadenín. Čast usadeného kalu sa skvapalňuje. Prečistené odpadové vody, z EPURBLOC-u pretečú cez zabudovaný výstupný filter do druhého stupňa čistenia – do pieskového filtračného lôžka, v ktorom prebieha aeróbne (kyslíkové) čistenie. Vyčistené odpadové vody cez pieskové filtračné lôžko sú odvádzané do potoka, rieky alebo vsakujú do podzemných vôd.

Plyny pochádzajúce z fermentácie usadenín sú odvádzané vetracou rúrou nad úroveň strechy domu. Kyslík (vzduch) zabezpečuje pre 2. stupeň čistenia tiež horná vetracia rúra, ktorá je s ním prepojená.

Vďaka vysokému podielu skvapalňovania usadenín zabezpečovaných anaeróbnou fermentáciou v EPURBLOC-u, pracuje septik bez zásahu obsluhy. Celá čistiareň je pod úrovňou terénu, viditelné sú iba vstupné otvory do EPURBLOC-u a vrchnáky kontrolných šachiet v pieskovom filtračnom lôžku.

Údržba je veľmi jednoduchá, pozostáva:

1. Raz za mesiac vhodiť do WC a spláchnúť vrecko  preparátu pre čističky a septiky.

2. Výstupný filter z EPURBLOC-u každý pol rok vyberieme a filtračný materiál opláchneme prúdom vody.

3. Každý 2. rok vyčerpáme z EPURBLOC-u nadbytočný kal.

Ak Vás  septiky EPURBLOC zaujali, môžete nás kontaktovať