Historia

V téme „história“ nájdete príspevky, ktoré popisujú vznik a vývoj jednotlivých súčastí čističiek odpadových vôd, čistenia vody, hygieny človeka, zachytávania vody v krajine, hospodárenie s vodou a prechod ku ekologickému hospodáreniu. Niektoré články a blogové príspevky nájdete aj na pôvodnej adrese, ale budú aj prelinkované v menu Čistenie odpadových vôd/histrória/.