Investície do zachytávania dažďovej vody

Inštitút enviromentálnej politiky vypracoval podrobnú správu s vysvetlením celej problematiky ohľadne návratnosti a využiteľnosti nákladov na zachytávanie a ďalšie využitie dažďovej vody.