Materiály

Materiál je každý druh látky určenej na osobitné použitie, alebo na ďalšie spracovanie. V oblasti nakladania s odpadmi, predstavuje materiál akúkoľvek látku, ktorá tvorí odpad, alebo aj je, tvorí, alebo bola z danej látky (materiálu) vytvorená a slúži na zachytenie, prepravu a spracovanie daného odpadu (nádrž na vodu, čistička, septik). Grimy s.r.o sa zaoberá predajom produktov na čistenie odpadových vôd, nádrží na dažďovú vodu v domácnosti, či na záhrade. Každý z týchto produktov je vyrobený z rôznych materiálov a tie vám budeme v tejto kategórii materiály postupne predstavovať. Nie je tajomstvom, že väčšina nádrží na vodu, alebo automatických a biologických čističiek, je vyrobená z plastov s rôznou povrchovou úpravou, aby tieto výrobky (čističky) boli účinné, plnili svoje poslanie, boli šetrné voči životnému prostrediu a mali zároveň dlhú životnosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom, či spracovávanému odpadu a v procese čistenia pôsobiacim procesom čistenia (enzými, baktérie, kyseliny).