Nádrže a čerpadlá

Všeobecný názov nádrže na vodu zahŕňa  3 hlavné  druhy nádrží na vodu:

Záhradné dekoračné nádrže

Nádrže na dažďovú vodu

Nádrže na pitnú vodu

 

Špeciálne zavlažovanie:

Vodné elastické vaky

Solárne zavlažovanie

Retenčné vsakovacie koše