Bio prípravky a mráz

Ešte na jeseň, sme v našom e-shope od jedného zákazníka (objednávajúceho bioprípravok do čističky) zaznamenali otázku, či sa pri preprave zásielky prípravok nepoškodí mrazom. Na danú vec sa nedá odpovedať len jedným slovom, pretože oná otázka v sebe ukrýva celú spleť pridružených otázok a odpovedí.
Bio prípravky do čističiek a septikov ale aj kanalizácie nájdete v našom e-shope v tekutom alebo kapsuľovom (suchý prášok alebo granulát) stave. Pri preprave či už od výrobcu k nám alebo od nás k zákazníkovi by sa nemalo stať, že by tekutý prípravok zamrzol a stal sa tým potencionálne znefunkčnený (bez účinnosti) – Tekuté prípravky navyše obsahujú kyseliny alebo zásady a na tie by aj prípadné nízke teploty nemali mať vplyv do tej miery, že by následne stratili účinnosť. Navyše preprava by musela byť nechránené od vonkajšich mrazov, nehovoriac o vylúčení zabalenia.
Bio prípravky v kapuliach (suchý prášok alebo granulát) sú nosičmi mikroorganizmov a baktérií do čističiek a septikov. Ani pri týchto sa nedá predpokladať, že by prípadné zamrznutie spôsobilo znefunkčnenie a následnú stratu účinnosti. Samozrejme pri preprave tovaru sa dodržiavajú iste predpisy a to isté platí aj pri skladovaní či u nás alebo u koncového zákazníka. V literatúre sa však môžeme dočítať, že nízke teploty majú istý vplyv na anaeróbne procesy pri čistení odpadovej vody – čím nižšia je teplota v septiku, či čističke, tým pomalšie prebieha čistiaci proces. S tým však treba rátať nielen v zime ale aj v lete, kedy sa teploty blížia k 40tke

Fotka Nádoby na odpad - Grimy sro.
Fotka Nádoby na odpad - Grimy sro.
Fotka Nádoby na odpad - Grimy sro.
Fotka Nádoby na odpad - Grimy sro.
+2