Podpora pre dažďovú vodu?

Na úvod musíme konštatovať, že štátna podpora, alebo dotácia či iný druh finančného príspevku na vybudovanie nádrže na dažďovú vodu a celého systému, kedy dažďovou vodou polievame záhradu alebo ju v domácnosti používame ako úžitkovú vodu na Slovensku momentálne nie je a ani sa v  blízkej budúcnosti o nej neuvažuje. Podľa Ministerstva Životného prostredia (ŽP) SR sú iné oveľa dôlžitejšie priority a voda nimi nie je. Dotácie na “dažďovku” sú každoročne rozdelované pre domácnosti v Českej republike, kedy žiadateľovi preplatí štát polovicu fixných nákladov na vybudovanie nádrže na dažďovú vodu (na polievanie alebo využívanie dažďovej vody ako úžitkovú v domácnosti) avšak maximálne do hodnoty 30 000 CZK. Ak si domácnosti rozhodnú postaviť napríklad vlastnú čističku odpadových vôd tam štát dotuje až do sumy 60 000 CZK. Netreba asi hovoriť o tom, že akákoľvek finančná kompenzácia alebo štátna dotácia je motivačná pre ľudí a zároveň štát neprispieva len tak na niečo čo nemá jasný charakter a kde nevidieť zmysel celej akcie. Naše Ministerstvo ŽP SR nateraz nevidí zmysel dotovať podobné projekty – voda je na Slovensku relatívne lacná a hoci nám EU vyčíta, že sme v tejto oblasti (aktívne využívanie dažďovej vody alebo využívanie alternatívnych zdrojov závlah, využívanie vyčistenej odpadovej vody na závlahy) pozadu, stále je to len na rozhodnutí jednotlivcov či investujú peniaze do výstavby nádrží na dažďovú vodu alebo čističky odpadových vôd v snahe ušetriť pitnú vodu na ďalšie účely (polievanie, práce v domácnosti apd). Na jednej strane treba uznať, že Slovensko má mierne odlišné klimatické podmienky ako Česká republika, ale zároveň má Slovensko lokality kde prší málo a kde by sa rozhodne oplatilo využívanie nádrží na dažďovú vodu alebo čističiek. Tam kde je voda vzácna tam je cenná každá kvapka. V prírode síce platí kolobeh vody ale v čase sucha je naša dažďová voda buď v nádrži na vodu (ak máme nádrž na dažďovú vodu), alebo stovky či tisíce kilometrov ďaleko (kanalizácia – ČOV – rieka – more). V čase sucha, ak nemáme nazbieranú dažďovú vodu, môžeme len čakať na dážď alebo polievať vodou z vodovodu, ktorá je síce  relatívne lacná ale často aj chlórovaná alebo tvrdá.  Priemerné výdavky na vodu za rok činia v rodinných domoch cca 300-400 € pričom v prípade využívania nádrží na dažďovú vodu sa dá ušetriť až 150-200 € ročne. Netreba zabúdať ani na často paušálne poplatky tzv. “vodné a stočné” čo sú poplatky za vodu ktorá ujde do kanalizácie – nuž ak je systém nastavený tak, že máme za to platiť, zakáže nám niekto tú vodu zbierať?  Na zachytávanie dažďovej vody dnes môžeme použiť buď klasické sudy alebo záhradné dekoračné nádrže alebo IBC nádrže, ak chceme dažďovú vodu využívať v domácnosti ako úžitkovú budeme potrebovať komplexné riešenia v podobe veľkokapacitných nádrží, ktoré sa zakopávajú do zeme prípadne môžeme využiť riešenie s vybudovanou biologickou čističkou a pripojenou nádržou na dažďovú vodu. Zaleží len na nás na aké účely ideme dažďovú alebo vyčistenú odpadovú vodu využívať. Nádrž na dažďovú vodu zbiera vodu zo strechy alebo z asfaltových či betónových plôch (parkoviská), voda steká do nádrže, hladinu vody reguluje plavákový snímač. Do nádrže priteká aj vyčistená odpadová voda z biologickej čističky. V systéme môže byť viac nádrží na dažďovú vodu alebo prípadne aj záhradné dekoračné nádrže (tie využívajú len vodu zo striech, pripojením na odkvapové rúry), poprepájaním sa nastaví aby sa zabránilo prípadnému “vytopeniu” domácnosti či upchatiu celého prepojeného systému.

Aj napriek tomu, že na Slovensku sú oblasti, kde prší dosť, nedá sa s určitosťou na toto spoliehať (viď jar 2018),a myslíme si, že je lepšie byť pripravený s vedomím, že používaním čističiek odpadových vôd a nádrží na dažďovú vodu získame finančnú úsporu, ktorú môžeme ďalej využiť v prospech domácnosti.

V súvislosti s téematikou tohoto článku Vám odporúčame  informačné podstránky “AQUA” v hlavnom menu.