Retenčné vsakovacie koše

(vysvetlenie pojmov:  vsakovací systém PAKETBOX – vsakovacie bloky, ktoré majú konštrukciu plastového priepustného koša, alebo priepustnej nádrže, v praxi sa preto stretávame s názvami retenčné koše, vsakovacie koše, alebo retenčné nádrže či vsakovacie nádrže)

Retenčný vsakovací systém PAKETBOX je určený na odvádzanie dažďovej vody do zeme. Dažďová voda prúdiaca z vytvrdených povrchov, t.j. parkovacích miest, ulíc, striech alebo zelených plôch, prúdi do otvorov a následne sa stráca v zemi.  Odtok dažďovej vody do zeme nevyžaduje dodatočné poplatky za odvodnenie do kanalizačného systému. Vsakovacie bloky PAKETBOX majú obdĺžnikovú (ale aj polkruhovú)  konštrukciu zo zvislých rúr a dajú sa pospájať podľa požadovaného množstva odvádzanej dažďovej vody. Toto množstvo sa vypočítava podľa koeficientu pre danú oblasť (lokalita kde prší viac alebo menej) a podľa plochy strechy alebo nepriepustných plôch z ktorých sa odvádza dažďová voda.

Pri určovaní – akú nádrž  na dažďovú vodu (alebo vsakovací systém Paketbox) si vlastne ideme kúpiť musíme mať jasno nielen vo využití nazbieranej vody,  (využitie na polievanie alebo ako úžitková voda, alebo len systém vsakovania do pôdy) keďže nádrže sú v rozmedzí od 2000 litrov až po 10000 litrov (nádrže na ďalšie využitie dažďovej vody) ale najmä od lokality v ktorej ideme nádrž inštalovať, od určenia resp poznania zrážkových úhrnov (priemerných ročných) a nemenej dôležitým ukazovateľom je plocha strechy  domu a aj materiál stresnej krytiny. Aby sme všetky tieto parametre správne pochopili a aby naše požiadavky – teda koľko vody chceme využívať, stačili na to čo nám nádrž vlastne nazbiera musíme si tieto parametre  ujednotiť.

Na toto ujednotenie slúži vzorec, ktorý si teraz predstavíme.

Vzorec pozostáva z parametrov:

 1. Množstvo zrážok v litroch na m 2
 2. Plocha strechy alebo nepriepustných plôch z ktorých sa odvádza dažďová voda v m 2
 3. Trakčný koeficient  materiálu strešnej krytiny alebo nepriepustných plôch z ktorých sa odvádza dažďová voda.

 

 1. Priemerné ročné množstvo zrážok sa na území Slovenska pohybuje okolo 750 mm t.j. 750 litrov na   m .  Toto množstvo je ročný priemer za obdobie merania zrážok. Slovensko je však klimaticky, teplotne i zrážkovo veľmi variabilné územie. Priemerné atmosferické zrážky sa v južných okresoch Slovenska (trnavský, nitriansky, juh banskobystrického a košický kraj) pohybujú okolo 600 mm, zatiaľ čo v severných oblastiach (Kysuce, Orava, Tatry) 1000 a viac mm.  Preto ak bývate v južných okresoch do vzorca si musíte počítať hodnotu ročných zrážok okolo 600, ak v severných okresoch alebo horských oblastiach tak hodnotu 1000. Pre čo  najpresnejšie hodnoty je najlepšie si zistiť priemerné rošné zrážkové úhrny vo vašej oblasti.
 2. Plocha strechy alebo nepriepustných plôch z ktorých sa odvádza dažďová vodam 2 –  ktorá je horizontálnym priemetom strešnej plochy (zelený povrch obrázku nižšie.)

Výpočet sklonu strechy nie je pre výpočet relevantný. Môže sa stať, že voda bude zhromažďovaná iba z jednej časti sklonu strechy, potom pri ďalšom výpočte zohľadníme iba veľkosť výšky tohto sklonu.

 3.Trakčný koeficient, ktorý úzko súvisí s materiálom, z ktorého sa vyrába strešná krytina.

Trakčný faktor v závislosti od typu zastrešenia:

a) glazovaná dlažba – 0,9
b) keramická dlažba – 0,8
c) cementová dlažba – 0,6
d) bridlica – 0,8

Na základe získaných údajov sa ročné zrážky dažďovej vody vypočítajú podľa vzorca:

Ročný úhrn zrážok (litre/m 2x Efektívny povrch (m 2x Trakčný faktor = Výťažnosť vody
zrážky [l / m 2 ] strechy [m 2 ] [l / rok]

Napríklad pre rodinný dom v blízkosti Nitry so strechou 150 m2 účinne pokrytou keramickou dlažbou by ročný výnos dažďovej vody bol:

600 l / m 2 x 150 m 2 x 0,8 = 72 000 l / rok

Ak sa dážďová voda používa iba na napájanie záhrady, ročná potreba vody je približne 60 litrov na m 2 záhrady. Pri použití dažďovej vody na domáce účely (napr. Umývanie, umývanie a čistenie toaliet) by jedna osoba mala spotrebovať približne 75 litrov dažďovej vody denne.

Vtedy výpočet bude 72000:2  x  21 :365 (365 dní)

72000               21

——–  x     ———- = objem nádrže 2000 Litrov

    2                 365

Veľkosť nádrže sa vypočíta podľa vzorca:

Napríklad pre rodinný dom v blízkosti Nitry, kde sa použije dažďová voda na zalievanie záhrady 400 m 2 :

Zo vzorca potom vyplýva, že veľkosť nádrže by mala byť (ak rátame aj s rezervou) 3000 litrov. Iste čísla sú to len orientačné a môžete mať nádrž s kapacitou 2500 litrov, kedy sa však vystavujete riziku, že v prípade väčšieho množstva zrážok sa nádrž naplní a ďalšia voda by potom bola odvedená do retenčnej vsakovacej nádrže systému Paketbox. Samotné určenie koľko vody chceme spätne využívať a na aké účely si musí každý vypočítať. Ak máme záhradu mali by sme investovať aj do niektorej záhradnej nádrže na dažďovú vodu – záhradné dekoračné nádrže alebo podzemné nádrže na dažďovú vodu s ďalším využitím vody ako voda úžitkova v domácnosti, pranie, umývanie auta apd.

Retenčný vsakovací systém Paketbox má tieto výhody:

 

 • veľká úložná kapacita vody,
 • jednoduchá a rýchla montáž,
 • jednoduchá a lacná drenáž dažďovej vody,
 • vysoká úložná kapacita,
 • horizontálna a vertikálna drenáž,
 • vysoká pevnosť,
 • možnosť pripojenia vodičov DN 110-160.

Pre montáž  a bezpečnosť okolitého prostredia retenčného vsakovacieho systému Paketbox platia tieto pravidlá:

 

 • 5,0 m od budov bez izolácie,
 • 2,0 m od budovy s izoláciou,
 • 3,0 m od stromov a kríkov
 • 2,0 m od hranice pozemku,
 • 1,5 m od vodovodných potrubí alebo plynu,
 • 0,8 m od elektrických káblov,
 • 0,5 m od telekomunikačných káblov.

 

video
play-sharp-fill