Splašková voda

Zákon č. 184/2002 Z. z. v § 2 ods. 10 charakterizuje splaškovú vodu ako vodu, ktorá pochádza z ľudských obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností z domácnosti, z kúpeľní, zo stravovacích zariadení a iných podobných zariadení a nie je hromadená v žumpách. Splaškami sa nazývajú tekuté odpady produkované činnosťami v domácnosti a majú dve hlavné zložky:
šivú voduje to voda, ktorá sa používala na kúpanie, sprchovanie, umývanie, na pranie odevov a umývanie podláh.
čiernu voduje to odpadová voda zo záchodov a kuchynských výleviek.
Normálne sú obidve tieto zložky “čierna a sivá” voda kombinované a vypúšťané do jednotného systému odvádzania spoločne a nazývajú sa “splaškové odpadové vody z domácností”, alebo jednoducho “splašky”. Sivá voda obsahuje veľmi málo tuhých častíc a za vhodných okolností môže byť recirkulovaná. Ak systém inštalácií umožňuje rozdelenie týchto zložiek, šedá voda môže byť v období sucha použitá na zavlažovanie záhrad.